Kõik teemal: raport

Kiirlaenude otsingute statistika veebruaris 2010

Kiirlaen.info otsingumootori 2010 aasta veebruari päringustatistika raport on allalaetav statistika lehelt. Millised olid veebruaris olulisemad muudatused võrreldes jaanuariga? Kokkuvõtvalt võib märgata suurt hüpet 1000-1999 krooniste ja kahenädalaste laenude vastu – nii summade kui ka perioodide osas toimus just selles kategoorias oluline tõus otsingute mahtudes. Muus osas varasemaga olulisi erinevusi ei esinenud. Summade lõikes toimus kohtade […]

Milliste kiirlaenude vastu tunti huvi aastal 2009?

Kiirlaen.info otsingumootori 2009 aasta päringustatistika järgselt on terve aasta jooksul üha enam tuntud huvi 1000-1999 krooni suuruste laenude kohta, mille otsingutrend on kasvav. Samas teisel kohal oleva 2000-2999 krooni suuruste laenude otsingumaht on püsinud aasta lõikes stabiilsena. Järgneva kategooria vastu (3000-3999 krooni) on aasta lõikes huvi kahanenud, mis on eelkõige tingutud aasta keskel toimunud tugevast […]

Kiirlaenude ja SMS-laenude otsingumootori päringustatistikast

Anname teada, et Kiirlaen.info statistika lehelt on hilinemisega kättesaadavad viimaste kuude päringustatistika raportid. Peagi on oodata ka ülevaadet terve 2009 aasta kohta. Viime hetkel vastavaid analüüse läbi ja anname sellest blogi vahendusel teada, seega hoidke meil silm peal.

Kiirlaen.info otsingumootori statistika septembris 2009

Foto: Francis Bourgouin Kiirlaen.info otsingumootori 2009 aasta septembri otsingustatistika on kättesaadav meie statistika lehelt. Olulisemad muutused võrreldes augustiga on järgnevad. Summad: 7000-7999 EEK laenude vastu tunti huvi rohkem kui 9000-9999 EEK suuruste laenude vastu 5000-5999 EEK ja kuni 999 EEK laenusid otsiti sisuliselt samas mahus. Perioodid: 14-15 päevaste ja 28-30 päevaste laenude otsingute mahud vähenesid. […]

Kiirlaenude statistika augustis 2009

Väikese viivitusega anname teada, et Kiirlaen.info 2009 aasta augustikuu otsingu statistika raport on allalaadimiseks kättesaadav. Võrreldes juuliga on olulisemad muutused järgnevad. Summad: 5000-5999 EEK suuruseid laenusid otsiti 4000-4999 EEK suurustest laenudest sel korral rohkem. Perioodid: Järjekordselt on kahenädalaste ja kuiste laenude vahel toimus kohtade vahetus – nimelt otsiti sel korral 14-15 päevaseid laenusid ühekuistest laenudest […]

SMS laenude statistika juulis 2009

Kiirlaen.info otsingumootori 2009 aasta juulikuu päringustatistika raport on kättesaadav statistika lehelt. Toome siinkohal võrreldes juuniga olulisemad muutused välja. Summad: Huvi 1000-1999 EEK laenude vastu on jätkuvalt suurenenud. 4000-4999 EEK laenusid otsiti sedapuhku rohkem kui 5000-5999 EEK suuruseid laenusid. Samuti toimus kohtade vahetus 9000-9999 EEK ja 7000-7999 EEK suuruste laenude vahel – neist esimesi otsiti seekord […]

SMS-kiirlaenude statistika Eestis juunis 2009

Kiirlaen.info otsingumootori eelmise kuu päringustatistika raport on tänasest kättesaadav statistika lehelt, kust leiate juunikuu PDFi. Millised on muutused võrreldes maiga? Kõigepealt summad: Huvi 3000-3999 EEK laenude vastu märgatavalt vähenenud. Huvi 1000-1999 EEK laenude vastu on suurenenud – vahe teisel kohal oleva 2000-2999 EEK kategooria ees on oluliselt kasvanud. Pisut on suurenenud ka 0-999 laenude vastu […]

Milliseid SMSlaenusid otsiti mais 2009?

Kiirlaen.info maikuu otsingustatistikaga on allalaadimiseks kättesaadav statistika lehelt. Milliseid muutusi võrreldes aprilliga võib märgata? Suuremaid muudatis sel korral ei esinenud, kõige olulisemana võiks välja tuua, et kahenädalaste laenude vastu on huvi suurel määral võrreldes eelneva kuuga tõusnud. Teise muudatusena võiks esile tuua kuni 999 EEK laenude vastu huvi vähenemise. Raporti on PDF formaadis kättesaadav otsingumootori […]

Kiirlaen.info otsingumootori päringustatistika aprillis 2009

Aprill on möödas ja uus raport viimase kuu päringustatistikaga allalaadimiseks (PDF) kättesaadav statistika lehelt. Mis on muutunud võrreldes märtsiga? Toome välja mõned olulisemad muudatused: Summade lõikes on huvi 2000-2999 EEK laenude vastu mõnevõrra vähenenud, samas 3000-3999 EEK laenude vastu on huvi suurenenud. Huvi 4000-5999 EEK laenude vastu on märgatavalt suurenenud. Sel korral tunti huvi selles […]

Milliseid SMS-kiirlaenusid otsiti märtsis?

Kätte on jõudnud aprill ning seega paras aeg teha kokkuvõte Kiirlaen.info märtsikuu otsingustatistikast, mis alates eilsest meie veebist kättesaadav on olnud. Milliseid muudatusi päringustatistikast võib märgata? Summade lõikes suuri erinevusi ei ole. Võib märgata, et huvi 2000-2999 EEK suuruste laenude vastu on suurenenud. Endiselt püsib see kategooria 1000-1999 EEK laenude järel teisel kohal, kuid otsingute […]