Kõik teemal: päringustatistika

Kiirlaen.info otsingumootori statistika septembris 2009

Foto: Francis Bourgouin Kiirlaen.info otsingumootori 2009 aasta septembri otsingustatistika on kättesaadav meie statistika lehelt. Olulisemad muutused võrreldes augustiga on järgnevad. Summad: 7000-7999 EEK laenude vastu tunti huvi rohkem kui 9000-9999 EEK suuruste laenude vastu 5000-5999 EEK ja kuni 999 EEK laenusid otsiti sisuliselt samas mahus. Perioodid: 14-15 päevaste ja 28-30 päevaste laenude otsingute mahud vähenesid. […]

Kiirlaenude statistika augustis 2009

Väikese viivitusega anname teada, et Kiirlaen.info 2009 aasta augustikuu otsingu statistika raport on allalaadimiseks kättesaadav. Võrreldes juuliga on olulisemad muutused järgnevad. Summad: 5000-5999 EEK suuruseid laenusid otsiti 4000-4999 EEK suurustest laenudest sel korral rohkem. Perioodid: Järjekordselt on kahenädalaste ja kuiste laenude vahel toimus kohtade vahetus – nimelt otsiti sel korral 14-15 päevaseid laenusid ühekuistest laenudest […]

SMS laenude statistika juulis 2009

Kiirlaen.info otsingumootori 2009 aasta juulikuu päringustatistika raport on kättesaadav statistika lehelt. Toome siinkohal võrreldes juuniga olulisemad muutused välja. Summad: Huvi 1000-1999 EEK laenude vastu on jätkuvalt suurenenud. 4000-4999 EEK laenusid otsiti sedapuhku rohkem kui 5000-5999 EEK suuruseid laenusid. Samuti toimus kohtade vahetus 9000-9999 EEK ja 7000-7999 EEK suuruste laenude vahel – neist esimesi otsiti seekord […]

SMS-kiirlaenude statistika Eestis juunis 2009

Kiirlaen.info otsingumootori eelmise kuu päringustatistika raport on tänasest kättesaadav statistika lehelt, kust leiate juunikuu PDFi. Millised on muutused võrreldes maiga? Kõigepealt summad: Huvi 3000-3999 EEK laenude vastu märgatavalt vähenenud. Huvi 1000-1999 EEK laenude vastu on suurenenud – vahe teisel kohal oleva 2000-2999 EEK kategooria ees on oluliselt kasvanud. Pisut on suurenenud ka 0-999 laenude vastu […]

Milliseid SMSlaenusid otsiti mais 2009?

Kiirlaen.info maikuu otsingustatistikaga on allalaadimiseks kättesaadav statistika lehelt. Milliseid muutusi võrreldes aprilliga võib märgata? Suuremaid muudatis sel korral ei esinenud, kõige olulisemana võiks välja tuua, et kahenädalaste laenude vastu on huvi suurel määral võrreldes eelneva kuuga tõusnud. Teise muudatusena võiks esile tuua kuni 999 EEK laenude vastu huvi vähenemise. Raporti on PDF formaadis kättesaadav otsingumootori […]

Kiirlaen.info otsingumootori päringustatistika aprillis 2009

Aprill on möödas ja uus raport viimase kuu päringustatistikaga allalaadimiseks (PDF) kättesaadav statistika lehelt. Mis on muutunud võrreldes märtsiga? Toome välja mõned olulisemad muudatused: Summade lõikes on huvi 2000-2999 EEK laenude vastu mõnevõrra vähenenud, samas 3000-3999 EEK laenude vastu on huvi suurenenud. Huvi 4000-5999 EEK laenude vastu on märgatavalt suurenenud. Sel korral tunti huvi selles […]