Uued regulatsioonid kiirlaenuturul jõustusid täna

Tänasest hakkasid kehtima tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) muudatused. Seoses sellega on ajakirjandus meiega selle nädala jooksul korduvalt suhelnud. Põhiliselt on uuritud, mis nüüd juhtuma hakkab? Mis muutub?

Meediast on meie arvamused juba läbi käinud, aga toome siinkohal enim tõenäolised stsenaariumid edasiste arengute kohta välja ka blogis:

 • Laenupakkujad defineerivad laenuga seotud kulutused ümber. Nimelt on valdkondi, mis pole krediidi kulukuse arvestuse hulka arvatud nagu näiteks laenukonto haldus. Seega on põhimõtteliselt võimalik laenusid väljastada ka 0% krediidi kulukse määraga.
 • Laenutooteid muudetakse ja keskendutakse pigem pikemaajalisemate tarbimislaenude pakkumisele, mille pakkumine on võimaldab endiselt kasumit toota.
 • Suundutakse välisturgudele, kus kiirlaenude turg pole sedasi reguleeritud.
 • Ei tehta olulisi muudatusi oma pakkumistes ja oodatakse kohtulahendi näol pretsedenti, mis võimaldaks jätkata laenude väljastamist seadusest ettenähtud määrast kõrgema hinnaga.
 • Teatavasti kehtib seaduse punkt krediidikulukuse määra piiramise osas ainult eeldusel, et laenaja nõrkused on ära kasutatud või kui laenuandja pole laenaja rasketest asjaoludest teadlik. Neid mõlemaid punkte on võimalik laenuandjatel selgeks teha ja näidata, et need on täidetud
 • Viimase ja kõige olulisema punktina pakume välja sotsiaalsetest aspektidest lähtuva musta stsenaariumi. Nimelt on väga võimalik, et seaduse vastuvõtmisega on tehtud hoopiski laenupakkujatele karuteene. Kogu aeg on meedias räägitud röövellikest intressidest ja liigkasu võtmisest, mis nüüd uue seadusega on mõistlik krediidikulukuse määra ülempiiri näol lahendatud. Seega on tekitatud olukord, kus tarbijatele on jäetud mulje, et alates 1.maist on laenud odavad! Tulemusena võib tekitada laenamise buum, sest tarbijale on jäetud mulje, et nüüd on kiirlaenud odavad ja laenu võidakse võtta just sel põhjusel kergekäeliselt.

Vaatasimegi nüüd 1.mai õhtupoolikul kiirlaenupakkujate kodulehti ja võiks öelda, et erinevad laenupakkujad on valinud erinevad tegevusstrateegiad. Mõned näited:

SMS Laen AS ja Minicredit

Rõhuvad punktile, et krediidi kulukuse määra lagi kehtib ainult juhul, kui laenaja nõrkused on ära kasutatud või kui laenaja rasketest asjaoludest pole teadlikud.

Seetõttu võib mõlema laenupakkuja lehelt lugeda järgneva sisuga infot:

Lähtuvalt 1. mail 2009 jõustunud „Tsiviilseadustiku üldosa ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse“ nõuetest, peavad kõik kliendid, sealhulgas juba registreerunud kliendid, alates 1. maist 2009 enne laenu võtmist täitma täiendava küsimustiku laenutaotleja maksevõime hindamiseks ning laenu väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks. Eelmainitu tõttu pikeneb laenu saamise protsess küsimustiku täitmise ja laenuhalduri poolse analüüsi võrra.

Raha24

On laenuga seotud kulutused ümber defineerinud ja rõhuvad krediidi kulukuse määra arvestamise valemile, mille hulka ei kuulu registreerumisel makstav “liitumistasu” ega korduvkliendi puhul “krediidireitingu kordusanalüüs“. Aastane krediidikulukuse määr on kenasti kõigi laenutoodete puhul alla 75%, samas reaalsed laenuga seotud kulutused on märksa suuremad.

Credit24 ja Rahalaen

Pole teinud märgatavaid muudatusi. Sama kehtib tegelikult enamus kiirlaenupakkujate kohta.

SMS Money ja Monetti

Mõlemal juhul võib leida veebilehtedelt teate, et teenused on ajutiselt peatatud. Ilmselt oodatakse ära konkurentide reaktsioonid ja strateegiavalikud.

Igatahes päris huvitavad lood ja jääme ootama asjade edasist arengut. Tuleb tõdeda, et oleme ringiga jõudnud tagasi seisu, kus tuleks küsida, kas nüüd on asi siis hästi? Kas kiirlaenuturg sai reguleeritud? Seadus võeti vastu laineharjal olles ja tundub, et üsna kiirustatult, sest tõlgendamisruumi ja ebamäärasust on seal palju. Pikas perspektiivis tähendab see ilmselt kohtute jaoks suurenenud koormust, sest nemad peavad seda n.ö. segadust lahendama ju hakkama.

Seniks aga infoks niipalju, et Kiirlaen.info otsingumootori andmed on uuendamisel, esimesel võimalusel lisatakse/parandatakse uuenenud laenupakkumised. Märgiks igaks juhuks ka ära, et võtame endiselt arvesse kõik laenuga seotud kulutused. Seega igasugused kulutuste ümberdefineerimised (avamistasud, hooldustasud) saavad olema meie valemitesse arvestatud.Artikkel avaldatud 1. May 2009 kell 22:15.

Postitusele viitavad: 1

 1. kaevur.com, 02 May 2009 kell 00:02

  Kiirlaen.info blog – Uued regulatsioonid kiirlaenuturul jõustusid täna…

  Tänasest hakkasid kehtima tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) muudatused. Seoses sellega on ajakirjandus meiega selle nädala jooksul korduvalt suhelnud. Põhiliselt on uuritud, mis nüüd juhtuma hakkab? Mis muutub?…

Kommenteeri

Kommenteerimiseks pead olema sisselogitud.