Kõik teemal: Rootsi

SMS-laen uuring Rootsis

Nupuka veebi temaatilisest artiklist jäi silma järgnev lõik: Rootsis läbiviidud uuringust, milles osales enam kui 12 000 noort, selgus et 37% protsenti SMS-laenu võtnutest, kulutasid selle raha valdavalt riietele ja elektroonikale. 29% kasutasid laenatud raha jooksvate kulude katmiseks, nagu näiteks üür, 16% vastanutest olid aga võtnud SMS-laenu, et tasuda teisi laene! Peaks mainima, et üsna […]