Kõik teemal: pere-eelarve

Pere-eelarve

Hiljutisest rahakool.ee poolt korraldatud uuringust selgub, et 60% inimesi on pere-eelarve koostamisega hädas – nad on püüdnud eelarvet kokku panna ebaõnnestunult või on hädas selle täitmisega. Uuringust selgus samuti, et vaid 12% inimestest on rahul oma rahalise olukorraga. Tutvu uuringu tulemustega: