Kõik teemal: majandustagevuse register

Registreeritud pandimajad ja pandimajateenuse pakkujad Eestis

Sarnaselt laenutehingute pakkujate kontrollimisega, tekkis vajadus majandustegevuse registrist järgi vaadata Eestis registreeritud pandimajad. Toomegi siinkohal välja hetkeseisuga nimekirja ettevõtetest, kes on valinud tegevusalaks pandimajateenuse. Registreeritud pandimajateenuse pakkujad Eestis seisuga 02.04.2009: (järjekorra number, ettevõtja nimi, äriregistri kood) 1 ABC Laenude AS, 10776121 2 AcraMagica OÜ, 11080077 3 AGP Projekt OÜ, 10934809 4 Aleksi Äri OÜ, 10373209 […]