Kriminaalpolitseis on käimas juurdlus Tuvastaja OÜ ja Raha24 OÜ tegevuse suhtes

Kaspar Kamsakann

Jurist kavaldas rahapesuseaduse üle. Foto: aripaev.ee

Juuni lõpus tuli Raha24 koostöös Tuvastaja OÜ’ga välja skeemiga, mille alusel sai võimalikuks laenu taotlemine vaid ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutades. Tegemist oli kiirlaenuturul suure uudisega, kuna ligi kaks aastat oli juba kehtinud seadus, mis justkui sellise tuvastamise võimaluse välistaks. Nimelt 2008. aastal viidi rahapesuvastasesse seadusesse sisse nõue, et esimest korda laenu andes tuleb inimese tuvastamiseks temaga kohtuda silmast silma.

Oli arvata, et õige pea asutakse asja uurima ning selgitatakse välja, kas selline tegevus on seadusega kooskõlas või mitte. Tänasest Äripäevast võib lugeda, et kriminaalpolitsei rahapesubüroo algatas skeemi kohta järelevalvemenetluse juba juunis, kuid järelevalveteenistuse juht Arnold Tenusaare sõnul pole praegu veel võimalik teemat lähemalt kommenteerida.

Kui Raha24 koostööpartneri loodud skeem seaduslikuks tunnistatakse, kaotab suure käraga kiirlaenude ohjeldamiseks ja inimeste kaitseks tehtud seadus oma mõtte.

Tuvastaja OÜ omanik, jurist Kaspar Kamsakann on seisukohal, et seadus võimaldab erinevat tõlgendust ning piirangud on ebamõistlikud:

“Seaduses on kirjas, et kiirlaenuandjal tuleb silmast silma kohtuda “isiku või tema esindajaga”. Tuvastaja OÜ n-ö kehastubki inimese esindajaks, kellega Raha24 silmast silma kohtub.

Küsimus on aga selles, kas seaduse selline sõnastus näeb ka tegelikult ette, et füüsilisel isikul võib laenuandjaga esmakordselt suheldes olla esindaja, või on seaduses peetud silmas esindaja kasutamist vaid juriidilise isiku puhul. Seaduse sõnastus jätab selle mitmeti tõlgendatavaks, aga näiteks selle seletuskiri räägib esindajast vaid juriidilise isiku, mitte füüsilise isiku puhul.

Tegemist on tõlgendamise küsimusega. Ka füüsilisel isikul võib esindaja olla. Seaduse poolt pandud krediidi- ja finantseerimisasutustele esmakordse kliendisuhte loomisel on pandud ebamõistlikud ja ebaproportsionaalselt suured kohustused. See on tinginud vajaduse luua kliendisuhe sama ebamõistikul viisil.

Riigiasutustel on kohustus vastu võtta digitaalallkirjastatud dokumente ning ID-kaardiga saab valimistel hääletada ja ettevõtteid luua ning selle taustal kõlab väide, et ID-kaardiga ei ole turvaline end identifitseerida, samasuguse väitena, nagu see, et Eestis oleks võimalik valimistulemusi võltsida.

Kiirlaenuandjate huvi koostöö vastu on olnud üsna elav ja päringuid koostöövõimaluste kohta on saadud pea kõigilt kiirlaenuettevõtetelt.

Situatsioon, kus kiirlaenudena väikeste laenusummade laenamine on allutatud sedavõrd karmile rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsioonile, on “pehmelt öeldes jabur”. “Seega ei saa sugugi välistada olukorda, kus antud regulatsiooni muudetakse ka n-ö pehmemas suunas.

See tähendab, et tuvastamise rangus sõltuks kliendile antud laenusummast, mis tähendaks seda, et vajadus Tuvastaja OÜ vahendusel laenu võtta üldse kaoks.Artikkel avaldatud 27. August 2010 kell 10:33.

Trackbacks & Pingbacks 3

  1. Kiirlaenupakkujate kommentaarid alustatud juurdluse kohta, 27 Aug 2010 kell 11:00

    […] Tänase loo jätkuks avaldame kiirlaenupakkujate kommentaarid, kes nõustusid antud teemat Äripäevale kommenteerima. […]

  2. KUUM: Intervjuu Raha24 juht Ott Kriguliga, 27 Aug 2010 kell 11:16

    […] uudis Raha24 ja Tuvastaja OÜ kohta algatatud juurdluse kohta on saanud meedia palju tähelepanu. Avaldasime Kiirlaen.info blogis antud teema kohta ka […]

  3. Raha24 ID-kaardiga tuvastamise skeem jõudis kohtusse, 29 Sep 2010 kell 10:55

    […] lõpus kirjutasime kiirlaenuandja Raha24 ning Tuvastaja OÜ loodud klientide tuvastamiskeemist, kus uus laenuklient saab ID-kaardi abil läbi interneti laenu võtta ilma, et laenuandjaga […]

Kommenteeri

Kommenteerimiseks pead olema sisselogitud.