Kiirlaenude võtmine võib minna lähiajal raskemaks

Algus on tehtud. Kiidame. Oli ka aeg hakata SMS laenu ja üldse kiirlaenu pakkujate kliente paremini kontrollima. Rohkem infot riigile!

Riigikogus on täna esimesel lugemisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis raskendab muu hulgas SMS-laenude väljastamist.

Eelnõu reguleerib kohustatud isikute, nagu finantsteenuste pakkujate, õnnemängude korraldajate, kinnisvaravahendajate, pandimajapidajate jne kohustusi kliendi isiku tuvastamisel ja kontrollimisel täpsemalt kui praegu kehtiv seadus.

See tähendab näiteks, et ka SMS-laenu pakkujad peavad edaspidi laenaja isikuttõendava dokumendi alusel tuvastama, teatas rahandusministeerium.

«Riik ei saa sallida hämaraid võlakontoreid. Iga inimene teeb küll oma laenuotsused ise, aga riigi ülesanne on maksimaalselt kontrollida, et SMS-laenude pakkujad toimiksid läbipaistvalt ja nende taust oleks puhas,» ütles rahandusminister Ivari Padar.

Eelnõu jõustumisel laieneb isikute ring, kes peavad oma majandus-, kutse- ning ametitegevuses rakendama selle seaduse nõudeid.

Lisaks eelpool mainitud kohustatud isikutele peavad seaduse nõuetega arvestama kõik kauplejad, kui neile tasutakse sularahas üle 200 000 krooni ning teatud juhtudel ka notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid või muud õigusteenuse osutajad.

Uue nõudena peab kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, teatama rahapesu andmebüroole igast tehingust, kus sularahas või muus vääringus tasutakse 500 000 krooni või enam.

Oluliseks uuenduseks on ettevõtjate registreerimiskohustus majandustegevuse registris.

Eelnõu kohaselt tuleb majandustegevuse registris registreerida kõik finantsteenuseid osutavad ettevõtjad, kes ei kuulu finantsinspektsiooni järelevalve alla. Muu hulgas peavad end registreerima ka SMS-laenude pakkujad.

Oluliselt on täpsustatud nõudeid isikutele, kes saavad olla selliste ettevõtete või nende juhtorgani liikmeteks. Registreerimise tingimuseks on, et neil ei oleks kehtivaid kriminaalkaristusi mõne tahtlikult toimepandud kuriteo ega rahapesu või terrorismiga seotud kuritegude eest.

Sarnased nõuded tuleb kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel üle võtta hiljemalt 15. detsembriks.

Kirjutatud: 21. november, 2007
URL: http://www.sms-laen.com/2007/11/21/kiirlaenude-votmine-voib-minna-lahiajal-raskemaks/
Loe lisa: SMS Laen MaailmArtikkel avaldatud 30. December 2010 kell 23:57.

Kommenteeri

Kommenteerimiseks pead olema sisselogitud.